EMO – POMOCNIK

Narzędzia do autoterapii dla opiekunów osób zależnych

Wśród wielu skutków sprawowania opieki nad osobami, które wymagają ciągłego wsparcia z powodu swej niepełnosprawności, choroby czy wieku wymienia się m.in.: stres, wyczerpania emocjonalne, wypalenie a nawet depresję.  Rodziny osób zależnych żyją pod dużą presją związaną z ciążącym na nich obowiązkiem opieki, odpowiedzialnością za drugiego człowieka. Ich potrzeby są jednak najczęściej pomijane zamiast uznania ich za kluczowe dla dobrego samopoczucia i zdrowia podopiecznych.

W tej części portalu  znajdziesz proste narzędzia (testy, kwestionariusze), które wskażą Ci nad jakimi obszarami Twojego życia emocjonalnego warto popracować, gdzie kryją się ewentualne zagrożenia, skąd biorą się trudne emocje. Rozwiązanie testów i zadań może okazać się ciekawym punktem wyjścia do lepszego poznania siebie, swoich reakcji w trudnej rzeczywistości bycia opiekunem i początkiem drogi poszukiwania wsparcia i pomocy.

Test diagnozujący ryzyko wystąpienia syndromu wypalenia

Test diagnozujący ryzyko wystąpienia syndromu wypalenia

Cel - skala służy do samodzielnej oceny samopoczucia w kontekście reakcji organizmu na długotrwały stres wynikający z pełnionych pełnionej roli opiekuna osoby zależnej. Wynik stanowi wskazówkę, nie diagnozę.

Skala Pozytywnego i Negatywnego Doświadczenia (SPIND)

Skala Pozytywnego i Negatywnego Doświadczenia (SPIND)

Cel - skala służy do samodzielnej oceny proporcji pomiędzy pozytywnym i negatywnym doświadczeniem. Wyniki mają charakter poglądowy.

Skala depresji Becka

Skala depresji Becka

Cel - skala służy do samodzielnej oceny samopoczucia. Jej wynik stanowi wskazówkę, nie diagnozę. Jeśli wynik sugeruje występowanie objawów depresyjnych, koniecznie udaj się do psychologa lub psychiatry. Depresja to poważna choroba, która wymaga terapii.

Kwestionariusz SHI-PL Indeks Szczęścia

Kwestionariusz SHI-PL Indeks Szczęścia

Cel - skala służy do samodzielnej oceny poczucia szczęścia. Wyniki mają charakter poglądowy.

Dzienniczek samoobserwacji

Dzienniczek samoobserwacji

Cel – Monitorowanie sytuacji obniżonego nastroju oraz wpływu interpretacji sytuacji (myślenia) na emocje i reakcje.