EMO – POMOCNIK

Narzędzia do autoterapii dla osób zależnych

W tej sekcji znajdziesz materiały (testy, kwestionariusze), które pomogą Ci poznać swoją kondycję emocjonalną, skłonią do refleksji nad przeżyciami i doświadczeniami. Materiały zostały przygotowane pod kątem potrzeb osób, które z różnych powodów – takich jak np. zaawansowany wiek, niepełnosprawność, ciężka choroba – są uzależnione od pomocy i opieki innych ludzi.

Proponowane przez nas narzędzia, z uwagi na krótkotrwały charakter projektu i brak możliwości prowadzenia długich badań, mają charakter poglądowy, a nie diagnostyczny. Mogą posłużyć do lepszego poznania swoich emocji, skłonić do przemyśleń lub – jeśli to konieczne – zasięgnięcia fachowej pomocy.

 

Skala Pozytywnego i Negatywnego Doświadczenia (SPIND)

Skala Pozytywnego i Negatywnego Doświadczenia (SPIND)

Cel - skala służy do samodzielnej oceny proporcji pomiędzy pozytywnym i negatywnym doświadczeniem. Wyniki mają charakter poglądowy.

Skala depresji Becka

Skala depresji Becka

Cel - skala służy do samodzielnej oceny samopoczucia. Jej wynik stanowi wskazówkę, nie diagnozę. Jeśli wynik sugeruje występowanie objawów depresyjnych, koniecznie udaj się do psychologa lub psychiatry. Depresja to poważna choroba, która wymaga terapii.

Kwestionariusz SHI-PL Indeks Szczęścia

Kwestionariusz SHI-PL Indeks Szczęścia

Cel - skala służy do samodzielnej oceny poczucia szczęścia. Wyniki mają charakter poglądowy.

Dzienniczek samoobserwacji

Dzienniczek samoobserwacji

Cel – Monitorowanie sytuacji obniżonego nastroju oraz wpływu interpretacji sytuacji (myślenia) na emocje i reakcje.