EMO – POMOCNIK

Kwestionariusz SHI-PL Indeks Szczęścia

Cel – skala służy do samodzielnej oceny poczucia szczęścia. Wyniki mają charakter poglądowy.

Instrukcja – Proszę przeczytać uważnie każdą grupę stwierdzeń. Następnie proszę wybrać z każdej grupy to stwierdzenie, które najlepiej opisuje, jaki czułeś się w ciągu ostatniego tygodnia, włączając w to dzień dzisiejszy. Upewnij się, że przeczytałeś wszystkie stwierdzenia w danej grupie zanim zakreślisz swoją odpowiedź.

Pytanie 1
Pytanie 2
Pytanie 3
Pytanie 4
Pytanie 5
Pytanie 6
Pozytywnie
Pytanie 8
Pytanie 9
Pytanie 10
Pytanie 11
Pytanie 12
Pytanie 13
Pytanie 14
Pytanie 15
Pytanie 16
Pytanie 17
Pytanie 18
Pytanie 19
Pytanie 20
Jeśli chcesz otrzymać wiadomość z wynikiem Twojej ankiety, podaj swój adres e-mail