EMO – POMOCNIK

O projekcie

EMO- POMOCNIK to innowacyjny projekt, którego celem jest wsparcie osób zależnych i ich opiekunów z terenu m. Poznania.

Niepełnosprawność, zaawansowany wiek, przewlekła choroba to częste przyczyny zależności od innych osób. Zależność z kolei wiąże się często  z poczuciem wyizolowania, podwyższoną wrażliwością, obniżonym nastrojem, zaniżoną samooceną, krótko mówiąc problemami natury emocjonalnej. Opiekunowie osób starszych czy niepełnosprawnych to także grupa osób poważnie narażonych np. na przewlekły stres, frustrację, zagrożenie spadkiem motywacji i wypaleniem.

W Polsce mamy do czynienia z brakami systemowymi w zakresie wsparcia w obszarze pomocy emocjonalnej dla osób zależnych, zdrowych psychicznie ale potrzebujących pomocy, rozmowy w związku z niepełnosprawnością, chorobą  lub po prostu zaawansowanym wiekiem.  EMO – POMOCNIK jest projektem innowacyjnym w skali kraju, w którym staramy się choćby w minimalnym stopniu wypełnić te luki.

W naszym projekcie oferujemy kompleksowy model wsparcia dla osób zależnych i ich opiekunów. Bazą modelu jest ten portal, na którym umieszczone zostały  informacje o możliwościach autoterapii, wskazówki jak w prosty sposób radzić sobie z problemami emocjonalnymi, gdzie szukać rozwiązań i dalszego wsparcia.

Pamiętaj! Korzystanie z zasobów portalu nie zastąpi wizyty u specjalisty, ale może ułatwić czas oczekiwania na wizytę i uczynić ewentualną terapię skuteczniejszą dzięki podjęciu samodzielnych działań w obszarze autoterapii i rozwoju osobistego. Może też pomóc zmienić własne nastawienie do problemów, poszerzyć świadomość i otworzyć na poszukiwanie pomocy i rozwiązań. Powodzenia :-)!

Projekt EMO – POMOCNIK – Innowacyjny model wsparcia osób zależnych i ich rodzin został dofinansowany w ramach Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“  (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.