EMO – POMOCNIK

Test diagnozujący ryzyko wystąpienia syndromu wypalenia

Cel – skala służy do samodzielnej oceny samopoczucia w kontekście reakcji organizmu na długotrwały stres wynikający z pełnionych pełnionej roli opiekuna osoby zależnej. Wynik stanowi wskazówkę, nie diagnozę.

Instrukcja – Proszę, przeczytać uważnie każde z poniższych stwierdzeń i zdecydować czy kiedykolwiek miałeś/aś podobne odczucia względem opieki nad osobą zależną. Jeżeli nigdy ich nie doświadczyłeś/aś proszę wpisać cyfrę „0” (zero) w wykropkowanym miejscu przed zdaniem. Jeżeli miewasz takie odczucia, proszę zaznaczyć, jak często poprzez wpisanie cyfry, która najlepiej oddaje częstotliwość tych stanów (od 1 do 6).

Pytanie 1
2. Pod koniec dnia spędzonego z osobą zależną czuję się "wykończony".
3. Kiedy wstaję rano, czuję się zmęczony gdy muszę zmierzyć się z kolejnym dniem opieki.
4. Opieka przez cały dzień jest dla mnie dużym obciążeniem.
5. Potrafię skutecznie rozwiązywać problemy, które pojawiają się w trakcie opieki nad osobą zależną.
6. Czuję się wypalony opieką nad osobą zależną.
7. Mam poczucie, że efektywnie przyczyniam się do poprawy kondycji (fizycznej/psychicznej) osoby, którą się opiekuję.
8. Jestem coraz mniej zainteresowany problemami i potrzebami mojej podopiecznej/podopiecznego.
9. Nie odczuwam wielkiej radości z tego, że pomagam.
10. Uważam, że dobrze opiekuję się osobą zależną.
11. Czuję wielką radość, kiedy widzę poprawę stanu fizycznego/psychicznego mojej podopiecznej/podopiecznego.
12. Dokonałem wielu wartościowych rzeczy w opiece nad osobą zależną.
13. Chcę po prostu wykonywać swoje zadania i mieć spokój.
14. Z coraz większym cynizmem (dystansem, chłodem) podchodzę do opieki nad osobą zależną.
15. Wątpię w znaczenie mojej pracy nad poprawą sytuacji osoby zależnej.
16. Jestem przekonany, ze skutecznie pełnię swoją rolę opiekuna.
Jeśli chcesz otrzymać wiadomość z wynikiem Twojej ankiety, podaj swój adres e-mail